Het Hippolytushoes

Het Hippolytushoes is als woonzorgcentrum in het dorp een bekende en vertrouwde voorziening. Als iemand niet meer thuis kan wonen is het Hippolytushoes een goed alternatief. Veel inwoners werk(t)en er als vaste kracht of vrijwilliger.

 

 

.

Sinds een aantal jaren staat het voortbestaan van het huis onder druk, per augustus 2019 zal de Zonnehuisgroep Noord het huis sluiten.

Als coöperatie proberen wij het huis voor het dorp te behouden omdat in een enquête van januari 2018 door de inwoners is aangegeven dat dit erg belangrijk is. Het bestuur praat al lange tijd met zorgaanbieders, de eigenaar van het pand, de gemeente en andere initiatiefnemers.