Het Hippolytushoes

Het Hippolytushoes was als woonzorgcentrum in het dorp een bekende en vertrouwde voorziening. Als iemand niet meer thuis kon wonen was het Hippolytushoes een goed alternatief. Veel inwoners werkten er als vaste kracht of vrijwilliger.

 

 

.

Sinds een aantal jaren staat het voortbestaan van het huis onder druk, per 1 september 2019 heeft de Zonnehuisgroep Noord het huis gesloten.

Als coöperatie proberen wij het huis voor het dorp te behouden omdat in een enquête van januari 2018 door de inwoners is aangegeven dat dit erg belangrijk is. Het bestuur praat al lange tijd met zorgaanbieders, de eigenaar van het pand, de gemeente en andere initiatiefnemers.

Ondertussen gaan de activiteiten voor de bewoners van de aanleunwoningen en iedereen uit het dorp die mee wil doen gewoon door, volledig georganiseerd door de vrijwilligers.