Over de dorpscoöperatie

Om onderlinge solidariteit, hulp en aandacht in Middelstum goed te organiseren is op 7 juli 2018 de Dorpscoöperatie MiddelSoam UA opgericht!

Inwoners van het dorp actief helpen bij het zoeken naar oplossingen die passen bij die persoon en helpen bij het realiseren daarvan.

Aanvullende hulp en steun bieden aan inwoners die buiten het aanbod van de professionele zorgverleners valt en (tijdelijk) niet door mantelzorgers geleverd kan worden.

Behoud van de woonvoorziening Hippolytushoes voor senioren. Het bestuur werkt hierbij samen met de gemeente en de eigenaar van het pand.

Gesprekspartner zijn van de gemeente en zorgverleners in de buurt om algemene knelpunten en kansen in de zorg door te spelen zodat de juiste oplossingen geboden kunnen worden.

Bent u al lid?

Lid worden van Middelsoam is eenvoudig. De kosten bedragen € 10.- per jaar. Voor 2 personen uit één huishouding is het € 15.- per jaar. Laat uw gegevens hiernaast achter, dan nemen wij contact op om het in orde te maken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Yke Toepoel (voorzitter), Jan van der Kooi (penningmeester), Christa Oosterhoff (secretaris) en Diana Klaassens

Werkgroepen

Er zijn 3 werkgroepen, waar zo’n 40 vrijwilligers zich actief voor inzetten:

  • De werkgroep Dorpsloket
  • De werkgroep Ontmoeten
  • Verzoamelstee

Leden

Iedereen uit Middelstum en de omliggende dorpen kan lid worden van de coöperatie om op die manier steun te vragen als dat nodig is of ondersteuning te bieden.

ALV

De coöperatie houdt minimaal 1 maal per jaar een Algemene Leden Vergadering. Hier vindt u het verslag van de laatste ALV Verslag ALV 9 april 2024