Privacyverklaring MiddelSoam

MiddelSoam houdt de volgende persoonsgegevens bij : naam en adresgegevens, telefoonnummers, bankrekeningnummers en mailadressen. Ook worden de vragen naar hulp en het aanbod van hulp
bijgehouden. Deze gegevens zijn noodzakelijk omdat MiddelSoam vraag en aanbod van ondersteuning aan elkaar wil koppelen.

.

De gegevens worden bewaard in de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt beheerd door de secretaris en de coördinator dorpsloket en ingezien door
de penningmeester. De gegevens worden bewaard zolang de betrokkene lid is van MiddelSoam. MiddelSoam is niet gerechtigd gegevens te delen met andere organisaties. Iedereen heeft het recht zijn eigen persoonsgegevens op te vragen, in te zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan een andere organisatie.

8 september 2018