We gaan weer voorzichtig van start!

29 mei 2020

Na de ALV van MiddelSoam op 6 maart 2020, waarbij Wim Daniëls de leden vermaakte met zijn verhalen over dorpen en dorpbewoners, ging Nederland in Corona-lockdown.

De activiteiten van MiddelSoam stopten of gingen op een laag pitje. Het Dorpsloket bleef juist bereikbaar voor iedereen met vragen om hulp.

Vanaf 1 juni gaan de activiteiten in het Hippolytushoes weer voorzichtig van start. De inloop van het Dorpsloket gaat weer open op woensdagochtend en de bewoners van de aanleunwoningen gaan weer samen koffie drinken in ’t Verzoamelstee. De Breiwichter gaan weer handwerken en de interne kerkdiensten starten weer. De Golden Hippies zingen pas weer in september verder.

Bij alles geldt een Corona-protocol waarbij de gezondheid van bewoners en vrijwilligers voorop staat.