Over de dorpscoöperatie

Om de onderlinge solidariteit, hulp en aandacht in Middelstum goed te organiseren is op 7 juli 2018 de Dorpscoöperatie MiddelSoam UA opgericht!

Download hier de akte van oprichting

“De zorg die je nodig hebt, gewoon van de buren.”

Inwoners van het dorp helpen bij het zoeken naar professionele oplossingen die passen bij die persoon en helpen bij het realiseren daarvan.

 

Aanvullende hulp en steun bieden aan inwoners die buiten het aanbod van de professionele zorgverleners valt en (tijdelijk) niet door mantelzorgers geleverd kan worden.

 

Ervoor zorgen dat er een woonvoorziening in het dorp blijft voor mensen die (tijdelijk) niet meer zelfstandig thuis kunnen en/of willen wonen.

Gesprekspartner zijn van de overheid en zorgverleners in de buurt om algemene knelpunten en kansen in de zorg door te spelen naar het niveau van beleidsbepalers zodat het aangepakt kan worden.

Bent u al lid?

Lid worden van Middelsoam is eenvoudig. De kosten bedragen € 10.- per jaar. Voor 2 personen uit één huishouding is het € 15.- per jaar. Laat uw gegevens hiernaast achter, dan nemen wij contact op om het in orde te maken.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit Yke Toepoel (voorzitter), Jan van der Kooi (Penningmeester), Jacomine Meyling (secretaris) , Diana Klaassens en Christa Oosterhoff

Werkgroepen

Er draaien 3 werkgroepen, waar zo’n 40 vrijwilligers aan mee doen:

De werkgroep Ontmoeten

De werkgroep Dorpsloket

De vrijwilligers van het Hippolytushoes

Leden

Iedereen uit Middelstum en de omliggende dorpen kan lid worden van de coöperatie om op die manier steun te vragen als dat nodig is of ondersteuning te bieden.

ALV

De coöperatie houdt minimaal 2 maal per jaar een Algemene Leden Vergadering. Hier vindt u het verslag van de laatste ALV Verslag ALV 23 maart 2023